Det blir høve for næringsdrivande og andre å leiga utstillingsplass i løpet av Gamalostfestivalen. Det er Vik Næringssamskipnad som organiserer utstillinga.

Salsbuer

 

Festivalen prioriterer utstillarar innanfor kategoriane:

 • Kortreist mat
 • Kunst, handverk og tradisjon
 • Lokal tilknyting, dvs. Vik kommune og nabokommunar

Organisator av utstillarane vil òg ta ei aktiv rolle og invitere inn aktuelle utstillarar som ein meinar høver.
Vidare vil ein og i mykje større grad avgrense utstillarar som ikkje sorterar under dei prioriterte kategoriane. Vi håpar alle har forståing for det.

Påmelding & kontaktperson:

Nils Steinar Hove, tlf 907 54 813, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ved påmelding trengst følgjande info:

 • Kontaktperson
 • Tlf. nr
 • E-post
 • Firmanavn
 • Org.nr
 • Adresse
 • Produkt som skal stillast ut/seljast

Pris:

Utstillarar: 600,-
Utstillarar, medlem i Vik Næringssamskipnad: 500,-
Lag og organisasjonar: 0,-

Betalinga skal gjerast opp kontant på laurdag morgon.

Kvar utstillar må ta med seg det han treng av bord, stolar og eventuelt telt.

Straum:

Vi håpar som tidlegare at vi får lagt ut straum til utstillingsområdet. I så fall blir det nokon få uttak, og den enkelte må ha med seg skjøteledningar. Straumen blir i så fall gratis.

Generell info:

 • Bruk av open eld forbode
 • Vis varsemd med sigarettar o.l.
 • Forurein ikkje natur, ver vennleg og bruk utsette avfallsdunkar
 • Sel du noko som vil generer søppel (emballasje, papirkoppar, serviettar osv. så set opp avfallsdunk på standen din)
 • Sal av produkt som forureinar miljøet er forbode
 • Brannslokningsapparat vil bli satt ut, og markert på kart som vil bli distribuert på laurdagen

Lykke til med utstillinga under festivalen.

Helsing Vik Næringssamskipnad.