I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Syng med oss

Feios

Tidspunkt for arrangement: 16:00, 29. mai 2023
Festival program

Dette året blir arrangementet på skulen i Feios måndag 2. pinsedag kl 1600. Det blir allsong med ei gruppe frå Røde Kors besøksteneste.

Kaffi og kaker.

Ope for alle.


Lat att