I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Fiskekonkuranse

Kaien Vik Kommunehus

Tidspunkt for arrangement: 11:00, 27. mai 2023
Festival program

Same opplegg som tidlegare. Oppmøte på kaien, ved Kommunehuset.


Lat att