I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Ved Vik meieri

Underhaldning, Gamalostkoking m.m.

Tidspunkt for arrangement: 12:00, 27. mai 2023
Festival program

På laurdag under Gamalostfestivalen vil det bli scene ved meieriet, der det vil bli musikk og song. Tone Merete Lillesvangstu, vangsnesing og kjend frå NRK Sogn og Fjordane, vil leia programmet. Gamlekara vil spela og elevar frå Kulturskulen. Men ikkje minst vil eit mannskor, Hjelmåskarane, opptre. Så ein er sikra god stemning og god musikk og song. Det vil og bli delt ut premiar til dei som har vunne i konkurransen om gamalostrettar.

Ragnar Hove skal koka gamalost på gamlemåten utanfor meieriet, og det vil vera musikalsk underhaldning.

Gratis, ope for alle.


Lat att