I samarbeid med

vikil gamalostlaget

Gamalostfestivalen

Informasjons kapslar og innsamling av statistisk data.

På oppdrag for Gamalostfestivalen samlar Linuxlars inn data med hjelp av informasjonskaslar.

Linuxlars samlar kun inn anonym statistisk data som Linuxlars og eigar av innhald på nettstad levert av Linuxlars har tilgang til. Ingen data som blir samla inn av Linuxlars blir seld eller delt med andre enn Linuxlars og eigar av domenet.

All data levert via denne nettstaden og all innsamla statistisk data vert lagra i Noreg.

Innsamla statistisk data vert nytta til å halde oversikt over kor mange besøkande samt frå kva landsdel og kva land dei besøkjande kjem frå.

Samtidig vert Informasjonskapslar også nytta til å optimalisere tenester, til dømes med at ein slepp å taste passord kvar gong eller med at ein kan sjå kva lenkjer ein har besøkt tidlegare.

Til innsamling av statistisk data vert det etiske vev analyseverktøyet Matomo nytta. Ønskjer du å vite meir om kva Matomo er for noko kan du lese på heimesida deira.

For applikasjonar levert av Linuxlars som er tilkopla eller delt på facebook, google eller andre leverandørar som samlar inn data, fråskriv Linuxlars og eigar av nettstad alt ansvar.

Gamalostfestivalen gjev ingen garanti for digitale tenester eller programvare levert av andre og fråskriv seg alt ansvar på alle måtar når det gjeld feil opplysningar eller feil i forhold til behandling av data, programvare eller maskinvare.

Linuxlars jobbar alltid for å gje kunden den beste løysinga basert på tilgjengeleg kunnskap på det tidspunktet arbeidet vert utført. Og har levert desse tenestene til Gamalostfestivalen.Finn meir: matomo.org